ผู้ช่วยปรมาจารย์(มงคล ๕ – มงคลทอง-เงิน)

ASSISTANT GRAND MASTER

(MONGKOL 5 -GOLDEN – SILVER MONGKOL)

Assistant Pramajarns are well respected by all there piers teacher and students alike,

assisting the Pramajarn in developing teaching skills, passing on his/her knowledge and the knowledge of

their piers to everyone along with helping to set the standards required to the highest level.

Aj.Gen.Siroj Klawthanong

พลตรีศีโรตม แกล้วทนงค เป็นครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียน และเป็นวิทยากรอบรมครูพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เคยแสดงศิลปะมวยไทยหน้าพระที่นั่งฯ เคยเป็นกรรมการสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันทำโครงการลานมวยไทยครูเสือ Kru Swor Ran Muaythai Project

Examinate Date 17 March 2010

Membership Expire 16 March 2015

 

Anan Chantip

Examinate Date 17 March 2012

Membership Expire 16 March 2015

 

Thaweesak Mennoi (THAILAND)

E-Mail : Ekger-Muaythai@Hotmail.Com Tel: +30 697 689 6736

Examinate Date 17 March 2017

Membership Expire 16 March 2018

 

Dale Tan

Membership Expire 16 March 2018

Home Address: Dutch Muay Boran Foundation Holland. (DMBF)

Website: Http.//www.dmbf.nl/ Email: Info@Dmf.Nl Tel: +31.77.3545544/ +316339123213

 

Mohammed Yousif (SYRIA)

Examinate Date 17 March 2011

Membership Expire 16 March 2019

Students List

Ahmad Hussam (COACH)

Khan 11 (Red/White)

Loui Hamshoo, Nour Al Deen Hadeed, Ahmad Abdalrahman Shaker, Osama Daoud

Khan 10 (Red)

Alaa Bassam Amaj, Mhd Ghyath Orabi, Anas Hadeed, Basel Ossman, Khaled Shwkal

Khan 9 (Brown/White)

Gassan Al Maradny, Nour Al Ddine Khudair, M. Munib Kheet, Nader Al Taweel, Omar Al Rashed

 

Master Ralf Kussler

Max-Planck Str. 8

48249 Dülmen-Buldern

Fon +49 2590 939 47 06

Mobil +49 176 501 97 067

Camp Or School At This Present: Thai Achira Germany

Membership Expire 16 March 2018

 

Master Khaled Zaqzouq

(HEAD Coach And Technical Director And Coach Of National Team)

Membership Expire 16 March 2016

Jordan_Muaythai@Hotmail.Com Tel. 00962795236231

 

Assistant Grand Master Kyriakos Christofi

(CYPRUS)

Examination On 17 March 2017

Membership Expire: 16 March 2018

 

Asst. Grand Master Marwan Keyrouz

(LEBANON)

Examination On 17 March 2016

Membership Expire 16 March 2017

 

Charles Maerki

Country: Switzerland

Attended Courses: Muaythai Boran, Prajoe Sear Style At National Stadium Bangkok. Muay Thai Chaiya Style With Krumad

Khan 13

Eakubon Sukhachon

Khan 5

Claude Winkler

Nhut Khanh Nguyen

Reto Tinguely

Chistoph Bilich

Khan 3

Tugrul Girgin

Khan 1

Thomas Frei

Sigfried Peyek

 

Fadi Tarraf

Membership Expire 16 March 2018

 

Theeradet Thaweesuk (ธีรเดช ทวีสุข)

Membership Expire 16 March 2019

Address: 82 ซอยบางบอน 4 (ซอย 14) แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพฯ

Tel: 081 822 6981

Email: Theeradechthaweesuk#@Gmail.Com

Camp Or School At This Present: ศูนย์อนุรักษ์ และส่งเสริมมวยไทยโบราณศิลป์ธำรงค์

Past Experience: สอนมวยมา 10ปี ผ่านการอบรม C, B, และ A License

Students List

Khan 9

นทีเทพ ปทุุมาสูตร

Khan 8

นพดล บัวสอน

Khan 7

ปุญญํธร จงหมายลักษณ์

ปัณณวัฒน์ ภูมิราดี

เปมิกา อมรเวชยกุล

Khan 6

ธนธัช ศรีคล้าย

นวพล บัวสอน

สพลดนัย เขียวศิริ

Khan 5

นุชวรา ปันอุดม

วัชรพงศ์ ทิมคล้ายเพชร

Khan 4

กวินภพ ดิษสุนรัตน์

ปัณณวัฒน์ แสงสว่าง

ชยพล แก้วคง

Khan 3

พิมพ์ธิดา ส่องสี

วีรวิชญ์ ปิ่นสิริณัถฐ์

ณัฐพิสิษฐ์ ปิ่นสิริณัฏฐ์

ธนกร พงศกรนฤวงษ์

Khan 2

ทีปกร สสิวิริยะวงศ์

อชิรวิชญ์ กองสุข

Khan 1

อภิณัฐ จันทร์ใจ

ณัฐพงศ์ กลีบบัว

รักษิต เฉลิมไพโรจน์

ภคพล ยอดชัยพฤกษ์

ณัฐพงศ์ นาคศรี

 

Udomsak Boonprathum (อุดมศักดิ์ บุญประถัมภ์ กิ ตติมศักดิ์ กกท. B License)

ชื่อในการชกมวย ชาติชาย ศิษย์บรรจง

Membership Expire 16 March 2018

Address: 98/31 หมู่ 2 . ตะเคียนเตี้ย ต. บางละมุง จ.ชลบุรี 20250

Email: Ud_Udomsak@Hotmail.Com Tel: 081 4350771

Camp Or School At This Present: ครูศักดิ์มวยไทยยิม

Past Experience: เป็นเจ้าของยิมครูศักดิ์มวยไทยยิม เคยชกมวยไทยใช้ชื่อ ชาติชาย ศิษย์บรรจงสอนมวยอาชีพ, มวยโบราณ สอนมวยไทยให้กับโรงเรียนพาณิชย์นาวี, เทคโนฯ ศรีราชา

และอีกหลายดรงเรียน, มีความเชี่ยวชาญมวยโบราณขั้นสูง ทุ่ม ทับ จับ หัก

 

Saner Jaritrum (เสนอ จริตรัมย์)