ผู้ช่วยอาจารย์ – ครูใหญ่  (มงคล ๓ – มงคลแดง & เงิน)

ASSISTANT MASTER – KRU YAI (MONGKOL 13 – RED & SILVER MONGKOL)

Afghanistan

Click on Photo for More Information

Abdul Ghafar Merparwer

Mohammad Ishaq Sultani