ผู้ช่วยอาจารย์ – ครูใหญ่  (มงคล ๓ – มงคลแดง & เงิน)
ASSISTANT MASTER – KRU YAI (MONGKOL 13 – RED & SILVER MONGKOL)