Welcome to Kru Muaythai Association
+668 1302 4622
krumuaythaiassociation@gmail.com

คนไทยดำรงชาติสร้างเอกราชมาได้อย่างยาวนาน  ไม่เป็นเมืองขึ้นหรือถูกฆ่าฟันสิ้นชาติสูญเผ่าไป  เพราะมีความสามารถในการทำศึก  และมีวิทยาการด้านการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม   ในยามสงบบรรพชนก็ได้สร้าง ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี  ทำนองยุทธ์  เพื่อใช้เป็นวิธี   ฝึกฝนฝีมือให้ช่ำชอง,  ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง,  ฝึกฝนจิตใจให้หาญสู้,

วิทยายุทธ์ด้านการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ยอดเยี่ยมที่ชาวโลกยอมรับคือมวยไทย  และมวยไทยได้มีการสร้างกติกาที่ปรับลดความรุนแรงลง  จนกลายเป็นกีฬาอาชีพได้  และยังคงเป็นการต่อสู้ที่เห็นผลจริงและยังคงมีลักษณะเด่นของความเป็นไทย  ทำให้มีการฝึกฝนและสืบต่อกันอย่างกว้างขวาง    ทั้งในเมืองไทยและในเมืองนอก  จนกลายเป็นธุรกิจใหญ่ระดับโลก  มีค่ายมวยไทยในโลกมากกว่าสองหมื่นแห่ง   ส่วนวิทยายุทธ์ด้านการต่อสู้ด้วยอาวุธที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลย  คือกระบี่กระบองแบบต่อสู้จริงคือตีแบบประลองยุทธ์  หรือตีประ หรือตีป่า ที่คนไทยในทุกวันนี้แทบไม่มีใครรู้จักการต่อตีดาบไทยกันแล้ว  เพราะกระบี่กระบองที่เขาเห็นกันในเวลานี้คือการแสดงที่ไม่ใช่การต่อสู้จริง ในวันนี้มีชาวต่างชาติที่เห็นคุณค่าของมวยไทยแล้ว  เชื่อในศิลปะไทย  เขาเข้ามาศึกษากระบี่กระบองแล้วผิดหวังที่ได้พบว่า  ไม่สามารถใช้งานได้จริง บางคนก็ดูถูกกระบี่กระบองไทย บางคนพยายามถามหาความจริงแท้ของวิทยายุทธ์ดาบไทย  ที่มีคนตอบได้น้อยมากเพราะดาบไทยขาดการสืบสานมานาน

นายกสมาคมครูมวยไทยคุณ ชินวุธ   ศิริสัมพันธ์ ผู้เป็นประธานสหพันธ์มวยโบราณโลก  มองเห็นปัญหานี้จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง  จัดประชุมขึ้นที่ค่ายมวย ลูกทัพฟ้า เมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ในการประชุมครั้งนั้นได้จัดตั้งชมรมดาบไทยขึ้น  และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกีฬาภูมิปัญญาไทยกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นนักดาบคณะกตัญญูรักษ์ที่สืบต่อกระบี่กระบองแบบต่อสู้จริง  ให้เป็นประธานชมรมดาบไทย

ชมรมดาบไทย  ประกอบขึ้นด้วยผู้ที่มีความใฝ่ใจในวิทยายุทธ์กระบี่กระบองไทยหลายฝ่าย  มีตัวแทนจากสำนักดาบที่มีชื่อหลายสำนัก   พวกเราสร้างเป้าหมายร่วมกันว่าจะสร้างการแข่งขันดาบไทยที่ทุกคนยอมรับได้  เพราะการทำให้วิทยาการดาบไทยคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  และมีผู้อยากฝึกฝนให้สืบต่อได้อย่างไม่ขาดสายก็ต้องทำเช่นเดียวกับมวยไทย  นั่นคือ  ต้องมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  การที่จะมีคนยอมเสียสละเวลามาฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  นั่นก็คือต้องทำให้เป็นอาชีพได้  นั่นคือจะต้องมีกติกาที่ดี  มีความปลอดภัยพอสมควร ยุติธรรม มีวิธีตัดสินที่แม่นยำมีมาตรฐาน ผู้ชมมีความสนุกสนานตื่นเต้น  เพราะต่อตีได้สมจริง  และมีท่วงทำนองที่สืบทอดลักษณะเด่นของความเป็นกระบี่กระบองไทย  ทำให้มีความแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่น ทั้งรูปแบบประเพณีการต่อสู้,การแต่งกาย,ท่วงทำนองรบ,ภาษา,การมีปี่กลอง     เพื่อสร้างความยอมรับให้กลายเป็นกีฬาอาชีพเหมือนมวยไทย  พวกเราได้ประชุมร่วมกันหลายครั้ง ได้ทดลองต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ  และสร้างกติกาขั้นต้นขึ้น  (ดูกติกาฉบับย่อได้ในเอกสารแนบ)

จากนั้นก็มีงานแถลงข่าว   มีการแสดงสาธิตการต่อสู้ตามกติกาที่สร้างขึ้น

เมื่อพร้อมแล้วทุกฝ่ายก็ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันชิงแชมป์ดาบไทยขึ้น

 

* การแข่งขันดาบไทยครั้งแรก  ในงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ ๑

โดยกำหนดจัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  ในงานไหว้ครูมวยไทยนานาชาติ  ที่มีนักมวยไทยชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานหลายสิบประเทศ  ผู้เข้าแข่งขันได้แก่นักดาบจากสำนักต่างๆทั้งในสายของคณะกรรมการและจากคนภายนอก  รวมถึงชาวต่างประเทศที่มาร่วมไหว้ครูมวยไทย  คณะกรรมการตัดสินก็มาจากคณะกรรมการในชมรมดาบไทย  และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้เชิญมาเช่น  จากกรมพละศึกษา  จากสมาคมกีฬาไทย ฯลฯ               โดยมีนายกสมาคมครูมวยไทยเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การแข่งขันครั้งนี้จัดแข่งที่หน้า มาบุญครอง  แข่งขันตามกติกาที่สร้างขึ้นและเผยแพร่ออกไป  โดยจัดแข่งเป็น ๓ ยกๆละ ๒ นาทีพัก ๑ นาที  ต่อตีต่อเนื่องแบบมวยไทย  มีปี่กลองและการรำไหว้ครู  มีกรรมการให้คะแนนสี่ท่านรอบเวทีสี่ด้าน  สังเวียนมีขนาด ๗ x ๗ เมตร  มีนักกีฬารุ่นต่างๆเข้าแข่งทั้งฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย  รวม ๕๕ รายชื่อ เป็นชาวต่างชาติลงสมัคร ๑๒ คน จาก ๔ ประเทศคือ อินเดีย อังกฤษ เยอรมัน  อุเบคิชสถาน  มีผู้ชมมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูกติกา

ลงชื่อสมัคร

จับฉลากแบ่งสาย

ลงแข่ง … เราเคยได้ยิน มอญรำดาบ  ครั้งนี้ได้เห็น  เยอรมันรำดาบ  เป็นเยอรมันอายุ ๕๐ปี

ผู้แข่งมีทั้งหญิง

มีทั้งเด็ก

จากสำนักต่างๆ ๘ สำนัก

รำไหว้ครูแล้ว     ก็ ตีต่อสู้กันต่อเนื่องเหมือนการต่อสู้จริง

 

แข่งขันเสร็จไหว้ขอขมากันตามธรรมเนียมดาบไทย

คณะกรรมการ

และผู้ชม

 

ผู้ชนะในการแข่งขัน

 

 

 

                                                           และรางวัลที่ได้

สรุปผลการจัดการแข่งขัน

แม้เป็นการจัดแข่งครั้งแรก  ที่การจัดการยังไม่สมบูรณ์   สนามแข่ง ๗ x ๗ เมตรเล็กเกินไป  ทำให้กรรมการต้องเข้าห้ามบ่อย  แต่การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจน อังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ทำการสร้างสำนักดาบและฝึกตามกติกาการแข่งขันที่เราตั้งขึ้น  เพื่อจะมาชิงตำแหน่งยอดนักดาบนานาชาติในปีหน้า  จึงขอเรียนเชิญพี่น้องไทยเข้ามาร่วมกันแข่งขันดาบไทย  เพื่อเตรียมการรับศึกในเดือนมีนาคมปีหน้า

(ดูตัวอย่างคลิปการแข่งขันได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=IpKrXS_1hxU = คลิปแข่งดาบสองมือของเด็กนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,  https://www.youtube.com/watch?v=mYhsZVRDTME&feature=youtu.be =  คลิปแข่งดาบสองมือ  เป็นการต่อตีกันอย่างต่อเนื่อง เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมที่พอใจ … ฯลฯ)

* การแข่งขันดาบไทยครั้งที่สอง   การแข่งขัน  ชิงแชมป์ประเทศไทย

จากความพยายามสร้างความต่อเนื่องในการแข่งขัน  และจากความช่วยเหลือของนายกสมาคมครูมวยไทย  ในที่สุดพวกเราได้มีโอกาสสร้างการแข่งขันครั้งใหม่  ที่จัดในห้างเดอะไนน์พระรามเก้า  เมื่อ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  ส่วนหนึ่งของคำกล่าวเปิดงานมีดังนี้

 

… … -ชมรมดาบไทย มีเป้าหมาย  เพื่อสร้างการแข่งขันดาบแบบไทย  ให้เป็นกีฬาสากล  ที่นิยมแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย    -มีหลักการในการใช้  ขนบธรรมเนียมประเพณี   การแต่งกาย   ดนตรี  ที่ชาวกระบี่กระบองไทย  ได้ใช้สืบต่อกันมายาวนาน   เป็นเครื่องสร้างความโดดเด่น   -มีจุดมุ่งในการสร้างคน  ให้มีร่างกายดี  แข็งแรง มีฝีมือช่วยป้องกันผู้อื่นได้  ให้มีความคิดดี   มีน้ำใจเชิงรุก  กล้าสู้  กล้าแข่งขันกับชาวโลกในทุกกิจกรรม  และให้มีจิตใจดี   มีขวัญกล้า  มีมารยาท มีวินัย  มีใจเป็นนักกีฬา  -และจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือ   การสืบทอดความรู้และศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธแบบไทย  ให้อยู่ยั่งยืน  ดังเช่นมวยไทยที่เป็นที่ยอมรับ   และโด่งดังไปทั่วโลกแล้ว

ชมรมดาบไทย ได้เข้าร่วมงานกับสมาคมครูมวยไทย  จัดการแข่งขันดาบไทยนานาชาติ  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ประสบความสำเร็จดี  มีชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งหลายประเทศ  และพวกเขา  กำลังตั้งค่ายดาบไทย   ในต่างแดนขึ้นหลายค่าย  เพื่อจะมาแข่งกับพวกเราในปีต่อๆไป  เป็นหน้าที่ของพวกเรา  ที่ต้องพัฒนาฝีมือ  อย่าให้พ่ายแพ้แก่ชาวต่างแดน  การมีสนามแข่งขันในวันนี้และในวันต่อๆไป   คือเครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญในการพัฒนากีฬาดาบไทย   ให้ดังไกลก้องโลก … …

 

พิธีเปิดงาน                                                                       พิธีเปิดงาน

ในงานนี้นอกจากมีแข่งต่อสู้แล้ว  ได้จัดให้มีการประกวดรำหมู่ด้วย  โดยให้ใช้ผู้แข่งไม่เกิน ๖ คน  และให้เวลา ๔นาที  ท่าที่รำไม่จำกัด  คณะที่รำได้สวยงาม พร้อมเพรียงกันเป็นผู้ชนะ  อาวุธที่รำประกวดมี  กระบี่(หรือดาบเดี่ยว)  ดาบสองมือ  ง้าว  มีคณะกระบี่กระบองที่มีชื่อเสียง ๕ คณะลงแข่งได้แก่  รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ , รร.สตรีนนท์บุรี,  รร.วัดเขมาภิรตาราม,  คณะพุทไธสวรรย์กาญจนบุรี(ทีม BSK), รร.วัดนวลนรดิษฐ์(ทีมวัฒนธรรมคลองบางหลวง),  คณะพุทไธสวรรย์กาญจนบุรีมีเครื่องแต่งกายแบบไทยที่น่าดู  เพราะเป็นทีมแสดงภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวร  คณะอื่นๆที่ชนะจากการประกวดในที่ต่างๆ  ก็มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามเช่นกัน

 

ประกวดรำดาบสองมือ                                        ประกวดรำดาบสองมือ

 

ประกวดรำง้าว                                                    ประกวดรำง้าว

 

ประกวดรำกระบี่

 

แข่งดาบเดี่ยว หญิง                                              แข่งดาบเดี่ยว ชาย

 

แข่งดาบคู่                                                           แข่งดาบคู่

 

ผู้เข้าชม                                                                   ผู้ชมท่านนี้นั่งดูตลอดงานทั้งวัน

 

รางวัลที่ได้                                                                 พิธีปิดงาน

ตัวอย่างคลิปการต่อสู้ที่ได้จัดเผยแพร่เช่น

– แข่งดาบคู่ รุ่นเล็ก  https://youtu.be/3cAtjWtqpoo   นักกีฬาต่อตีกันกลางสังเวียนดี  วิทยาการดาบไทยคงอยู่ได้ยั่งยืน

– แข่งดาบคู่  https://youtu.be/e7EtEYPzUNI   ตีต่อเนื่องอยู่ในเขตสังเวียนดี  จังหวะปี่กลองที่เร้าใจ  ทำให้มีการย่ำเท้าเข้าจังหวะ

– แข่งดาบคู่  https://youtu.be/i1cEaicZgfY   ต่างฝ่ายแสดงฝีมือเต็มที่ ต่อกรกันได้ดี  เป็นการต่อตีของมือสมัครเล่น  ที่จะนำสู่มืออาชีพ

ตัวอย่างคลิปการรำอาวุธที่ได้จัดเผยแพร่เช่น

รำกระบี่ของ

ทีมวัฒนธรรมคลองบางหลวง   https://www.youtube.com/watch?v=rAK3mkzJFDI

คณะพุทไธสวรรค์กาญจนบุรี  https://youtu.be/jbajhehcvjs     ทีม รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   https://youtu.be/tRFRVJfev9k

ทีม รร.เขมาภิรตาราม  https://www.youtube.com/watch?v=nkQ18rBfNiM&feature=em-upload_owner

รำดาบคู่ของ

รร.เขมาภิรตาราม  https://youtu.be/Fjr9QRsMbH8       ของ รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   https://youtu.be/A6OvAnugS3A

คณะพุทไธสวรรค์กาญจนบุรี   https://youtu.be/0h8WsV70iXk      ทีมวัฒนธรรมคลองบางหลวง   https://youtu.be/bFI88gQZZtk

รำง้าวของ

คณะพุทไธสวรรค์กาญจนบุรี  https://youtu.be/EzmHxUsmlhA       รร.สตรีนนท์บุรี   https://youtu.be/lZOIDLUSKWQ

ทีมวัฒนธรรมคลองบางหลวง  https://youtu.be/QgbQY0k-dNQ        รร.เขมาภิรตาราม   https://youtu.be/KxDG6-65xsM

สรุปผลการจัดการแข่งขัน

– สังเวียนต่อสู้เป็น ๘ x ๘ เมตร  นักกีฬามีพื้นที่ออกลีลาดาบไทยได้มากขึ้น  แต่ยังแคบไปเล็กน้อย

ควรเป็น  ๙ x ๙ เมตร  เพื่อไม่ต้องให้กรรมการเป็นกังวลว่าการต่อสู้กำลังจะหลุดออกนอกเวที

– นักกีฬามีลีลาดาบไทยมากขึ้น  มีการต่อตีต่อเนื่องมากขึ้น  มีพัฒนาการด้านฝีมือดีขึ้นกว่าการจัดแข่งครั้งแรก

–  นายกสมาคมครูมวยไทยเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นเคย

 

 

* การแข่งขันดาบไทยครั้งที่สาม  งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ ๒

จากความช่วยเหลือของนายกสมาคมครูมวยไทย  ในที่สุดนักดาบไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ก็ได้มีโอกาส

แข่งขันกันอีก  ในงานไหว้ครูมวยไทยและงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๘- ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  การจัดการแบ่งกลุ่มแบ่งสายดีกว่าครั้งก่อน  มีการแข่งรำเช่นดาบโล่ และอื่นๆ

พิธีเปิด

 

สังเวียนต่อสู้ยกระดับ

ใส่เครื่องแต่งกายไทยมาสู้

 

สรุปผลการจัดการแข่งขัน

– พื้นที่สังเวียนต่อสู้  มีการยกระดับขึ้น  มีกรรมการไม่เห็นด้วยเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้จากพื้นต่างระดับ

–  มีนักดาบยอมรับมากขึ้น  มีผู้เข้าแข่งขันจากสำนักดาบ และคนภายนอกกลุ่มอื่นๆเข้ามาร่วมมากขึ้น

– มีนักดาบไทย ชาวต่างชาติ  ที่เตรียมตัวตั้งใจฝึกมาเข้าแข่งจำนวนมากขึ้น  ชาวต่างชาติมีฝีมือก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจน  จนได้เข้ารอบสุดท้าย  มีกองเชียร์ชาวต่างชาติมาส่งเสียงให้กำลังใจกันมากมาย

– สถานที่จัดแข่งเป็นลานปูนกลางแจ้ง  ในสนามกีฬาแห่งชาติ  กลางวันร้อนมาก  ต้องจัดแข่งตอนเย็น  จนถึงเที่ยงคืน  มีปัญหาการจัดการมาก  ผู้ชมมีน้อยกว่าครั้งก่อนๆ

 

สรุปสถานะภาพดาบไทยในเวลานี้

การแข่งขันดาบไทย  กำลังได้รับความสนใจมาก  โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ  พวกเขากำลังตั้งใจฝึกดาบไทยอย่างจริงจัง   เป็นหน้าที่ของพวกเรา  ที่ต้องพัฒนาฝีมืออย่าให้พ่ายแพ้เขา  เพื่อไม่ให้ขายหน้ากับชาวต่างชาติ  และต้องสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ  สิ่งหนึ่งก็คือการมีสนามแข่งขันที่เหมาะสม  ในวันนี้นักกีฬาดาบไทยไม่มีที่แข่งขัน  ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา  เมื่อห้างไม่ให้ที่เราต้องไปจัดแข่งในที่ที่ไม่เหมาะสม  จังหวัดอยุธยาคือแหล่งสร้างนักดาบไทยในประวัติศาสตร์มายาวนาน  การจัดการแข่งขันดาบไทยในอยุธยา  คือการฟื้นอดีตที่รุ่งเรืองให้กับชาติไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  และเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและผู้คนของอยุธยาได้ดี  เชื่อว่าท่านมีความสามารถในการหาพื้นที่แข่งขันที่เหมาะสม  และสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จำเป็นได้

นักดาบไทยทั้งหลาย  ขอคารวะต่อท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

นาย  อรชุน  แก้วกังวาล