Pornkaew Limmongkhonchaikul

 

อดีตนักมวยไทย ชื่อ อนันตชัย ศิษย์เส่ย เป็นครูสอนมวยไทยในต่างประเทศ

ทั้งประเทศญี่ปุ่น เกาหลี กรีซ และเป็นโค้ชทีมชาติอิรัก

เป็นครูสอนมวยไทยของสมาคมครูมวยไทยและสถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ

Examinate Date 17 March 2017

Membership Expire 16 March 2018

 

 

 

 

 

Mr. Suphan Chabairam (THAILAND)

Exam Date 17 March 2013

Membership Expire 16 March 2018

สุพันธ ชะใบรัมย มีประสบการณ์ในการชกมวยไทยอาชีพประมาณ ๓๐๐ ครั้ง พ..๒๕๓๘ ได้แชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ พ..๒๕๓๘๒๕๔๐ ได้เหรียญทอง

มวยไทยสมัครเล่นกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรสอนมวยไทยในวิทยาลัยมวยไทย และสถานศึกษาต่างๆ ปัจจุบันเป็นครูผู้ฝึกสอนศิลปะมวยไทยที่ศูนย์

อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ และในต่างประเทศ

Mr. Suphan Chabairam began fighting at the age of 7 and has not the experience of approximately 300 fights in his professional and amateur career until retirement at age 30 in 1999.

Following retirement of his fighting career, Master Suphan completed his bachelors degree in physical education. Now working as a head instructor at the muay thai conservation centre of thailand (m.c.c.t) at the national stadium in bangkok. teaching at the stadium and various places in thailand and overseas. Also through his own school “Bemuay”.

His courses is very important to all levels of All students and kru muaythai curriculum teaching, conduct, displaying in-depth knowledge, learning, how to teach and examinations in muaythai boran.

Students List

Coaching

Tak Hing Yuen

Andrfa Altomani

Khan 10

Andric Cheok Jun Hao

Khan 6

Vandiappan Thevar

Anthony Heraud

Khan 1

Vincent Low

 

รอ.ธานี หอมจำปา (THAILAND)

Exam Date 17 March 2013

Membership Expire 16 March 2015

 

นายศรณ์ สุขพิมาย

 

นายพัฒนา บุญวงศ์

 

Kevin Lloyd (ENGLAND)

Exam Date 17 March 2011

Khan 16 Mongkol 6 Grand Master Gm Kevin Lloyd

Siam Camp Est 1984

England Muaythai Federation & Great Britain Muaythai Organization Chairman.

Start With Gm Woody In 1975 To Present Date

British Featherweight Champion (1979 – 1981). General Secretary World Muay Boran Federation (W.M.B.F)

International Commissioner World Muaythai Organization (W.M.O.)

KMA Khan Grading Approval Panel

Vice President & General Secretary World Muay Boran Federation (W.M.B.F.)

KMA Ambassador For South America – Usa & Canada – Europe – Africa

UBF European President

 

 

Sami Kiblawi (LABANON)

Membership Expire 16 March 2016

Address: Beirut Lebanon

Tel: 0096170126126

Email:  Kiblawi@Hotmail.Com

Website:  Http://Www.Team/Shogunlb.Com

In 1995 Master Sami Introduced muaythai as new combat sport to Lebanon

1996 Master Sami invited Master Woody to hold a seminar in Lebanon, following the seminar the popularity grew therefore Master Sami and Master Woody spread muay thai across the Arabic country regions by hosting seminars and inviting Arabian instructors to Lebanon in order to learn muaythai.

Master Sami helped and supported many countries to establish there own federations.

2004 Master Sami achieved his main goal by establishing the first Arab muay thai federation and

hosting in the same year the 1st Arab muaythai championships.

Master Sami is the main instructor in Lebanon for the special forces and units both in the army and police.

2001 – 4th Mongkol (silver) and became a master (Ajarn)

2009 – 5th Mongkol (siver & gold) a grand master

2011 – 6th Mongkol (gold) and became a grand master (Pram Ajarn)

 

 

Alex Tsui (HONGKONG)

Exam Date 17 March 2011

Membership Expire 16 March 2014

Born March 28, 1947 (now 62 Years), With Ring Name Khunchieng, He Was Among The First

Generation Pioneers Of Muaythai Outside Thailand. Most Eminent Guru In China Region, Mentor

Of 30 Champions, Promoter, Tv Commentator (Olympics), Recognized Expert, And Author Of Two

Authoritative Books On Muaythai. Visited Thailand, Myanmar, Cambodia, Yunnan, And Vietnam

Totally 66 Times To Undertake The Most Extensive Research On Muaythai History And Culture.

 

นางสาวณันฑภัทร กฤตศิลป์ (Miss Nunthaphat Kritsilp)

C License เมื่อ 24-30 พฤษภาคม 2555

B License เมื่อ 9-15 กรกฏาคม 2555

A license เมื่อ 14-20 กรกฎาคม 2557

หัวหน้าค่ายมวย .เกษานนท์) ครูมวยไทยโครงการทููบีนัมเบอร์วัน การศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ

ที่อยู่ 44 ซอยลาดกระบัง 46 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 086-3149982

นายสัญญา ชัยพลเดช (Mr. Sanya Chaipoldej)

C License เมื่อ 24-30 พฤษภาคม 2555

B License เมื่อ 9-15 กรกฏาคม 2555

A License เมื่อ 14 – 20 กรกฎาคม 2557

ชกมวยไทยชื่อ เด่นมีชัย รวมใจเพื่อนสถิติการชก 146 ครั้ง การศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิตพลศึกษา ปัจจุบันทำงานสายงาน Fitness (10 Years

Masterthaiboxing We Fitness)

ที่อยู่ 42/175 หมู่บ้านเยาวพรรณ ถ.บางกรวยไทยน้อย แขวงบางกรวย เขตบางกรวย จ.นนทบุรี

นายสมมาตร คำมาตร (Mr. Sommatr Komatr)

C License เมื่อ 24-30 พฤษภาคม 2555

B License เมื่อ 9-15 กรกฏาคม 2555

A License เมื่อ 14 – 20 กรกฎาคม 2557

เจ้าของค่ายมวยเพชรเจริญ และโรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ ชกมวยไทยในชื่อ หนุ่มสยาม เพชรเจริญ

ที่อยู่ 9/10 หมู่ 2 . สระเคียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทร081 727 7801

ว่าที่ร้อยตรี กัญจน์  แกล้วกล้า (Mr. Kan Klaewklar) 

C License เมื่อ 24-30 พฤษภาคม 2555

B License เมื่อ 9-15 กรกฏาคม 2555

A License เมื่อ 14 – 20 กรกฎาคม 2557

เจ้าของค่ายมวย มรช.ยิมส์ ชกมวยในชื่อ ป๋าหวาย ส.สามแยกการศึกษา ศษ.. พลศึกษาม กศม. พลศึกษา

ที่อยู่ 80 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต. บ้านคู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

ฉลองชัย ม่านโคกสูง

Address: 680/139 ถนน นิตโย ต. ธาตุเชิงชุุม อ. เมือง จ. สกลนคร

Tel: 093 326 2635

Camp Or School At This Present: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร

Experience: เกี่ยวกับงานการสอนระดับอุดมศึกษา วิชาสอน มวยไทย

ชาญชัย คงกระพันธ์

Address: 211/23 ซอย 1 .เทศบาง 9 หมู่บ้านทานตะวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Tel: 081 877 6774

Camp Or School At This Present : สอนที่สิงคโปร์ ยิมอิคัวเลี่ยม

Experience: ประสบการณ์ เรื่องมวยไทย 20 ปี 

 

นายกิตติ จำรัสประเสริฐ Kitti Chamrusprasert

นายวัฒนา โคตรสมบัติ Wattana Khotsombut

นายสมศักดิ์ แข็งการSomsak Kaengkarn

นายมานพ ตั้งเพชรศิริพงษ์ Manop Tangphetsiriphong

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี Weerawat Tongyoddee

นายสมัคร น้อยสกุล Samak Noisakul

นายอนันต์ เมฆสวรรค์ Anan Meksawan

นายเผด็จศึก บูรณ์เจริญ Pardedchik Boonjarain 

..วรชาติ บุรณศิริ Vorachat Buranasiri

นายสนอง แสงสุขSanong Saengsuk

นางศิริวรรณ บรรจง Siriwan Banjong

นายวีรพล วิเศษศิลป์ Wiraphol Wisetsil

นายสวงษ์ วงษ์สุวรรณSawong Wongsuwan

นายนิวัฒน์ จิตตอำไพ Niwat Chitampai

นายโกมล ตันติวรนุกุล Komon Tuntivoranukul

นายไตรมิตร นคราวนากุล Trimit Nakarawanagul