ชินวุธ ศิริสัมพันธ์

Chinawut Sirisompan

เป็นผู้เผยแพร่มวยไทยในประเทศอังกฤษ โดยเปิดค่ายมวยไทย และฝึกสอนตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ เ้ป็นครูมวยไทยคนแรกที่เดินทาง

ไปสอนมวยไทยในกลุ่มประเทสอาหรับ เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทย

และสภามวยไทย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ร่วมจัดตั้งสมาคมครูมวยไทย และสมาคมมวยไทย

สมัครเล่นนานาชาติ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น

ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติ

. จัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาตั้งแต่ พ.. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน

. ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน Mbk Fight Night เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

ระหว่าง เดือนตุลาคม มิถุนายน ของทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นระเวลา ๖ ปีมาแล้ว บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

. ให้ความร่วมมือกับ “สภาศิลปะป้องกันตัว” จัดมหกรรมศิลปะป้องกันตัวนานาชาติ” เมื่อวันที่ ๑๒ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในนามของสมาคมครูมวยไทย

. จัด “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ”ครั้งที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร

ซึ่งงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน

ในวันเปิดงานมหกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จจึงได้จัดทำโครงการ “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทย และ

นานาชาติ” ขึ้นอีกวาระหนี่ง ซึ่งคาดว่าจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังเช่นที่ผ่านมา

. จัดตั้งชมรมดาบไทย และได้จัดการแข่งขัน “ดาบไทยชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๑๐ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมครูมวยไทย

Brief History

 • One Of The Very First Pioneers Who Introduced Muaythai In To Uk And Arab Countries. Opening His Own Camp And Teaching Since 1978, As Well As Promoting Many Championships.
 • Founder Of The British Thai Boxing Council, Uk.
 • International Amateur Muaythai Federation (IAMTF)
 • Muaythai Technical Supervisor 2nd Asian Indoor Games, Macau.)

Official Positions

 • Mr. Chinawut Sirisompan (Grand Master Woody)
 • Kru Muaythai Association, Gold Mongkon (Assistant Senior Gm Khan 18)
 • Awarded By Minister Of Education During 2nd World Championship 1986
 • Muaythai Assessor Of Sport Authority Of Thailand Year 2012
 • Professional Muaythai Instructor (GOLD Mongkon)
 • Head Of The Class 2nd Generation A License Year 2017
 • Awarded By Sport Authority Of Thailand

Present

 • K.M.A Kru Muaythai Association (Chairman)
 • W.M.B.F World Muay Boran Federation (PRESIDENT)
 • W.M.O World Muaythai Organization (PRESIDENT)
 • First To Promote Amateur Muaythai To Europe And The World Under I.A.M.T.F
 • First To Promote And Introduce Muaythai To Arab Countries And The Middle East
 • First To Organize Amateur Muaythai World Championships Every Year Since 1995 Until Present.
 • First To Organize International & Thai Martial Arts Games And Festival Since 2016
 • Promoter Of Mbk Fight Night Since 2010

Director/Owner Of

 • Luktupfah Muaythai Academy (Accredited By Ministry Of Education)

Office Address:

15 Onnut 65, Sub Soi 8, Prawet, Bangkok, Thailand

Email: G.Master_Woody@Hotmail.Com

Mobile: 0066 81 302 4622

 

 


พันเอก (พิเศษ) นพเก้า ศรีบุญเรือง Senior Col. Nophakao Sriboonruang (Kru Nop @ Crma)

ที่ทำงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Office Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA)

ทำการสอน มวยโบราณ/ต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า Instructor: Ancient Boxing/Martial Art

1. สอนมวยไทยโบราณให้กับชมรม นนร.

2. สอนมวยไทยให้กับ นนร. (เวสปอยด์) ในโครงการแลกเปลี่ยนมวยไทยและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

3. เป็นปรมาจารย์มวยไทย ชั้น 18 (ของสมาคมครูมวยไทย)

4. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬายูโดของกรมพลศึกษา พ.. 2550

5. เป็นนักยูโดสายดำ ขั้น 2 จากโดโดกัน ประเทศญี่ปุ่น

6. เป็นนักยูโดสายดำ ชั้น 3 จากสมาคมโยโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นผู้ตัดสินกีฬายูโดของสมาคมยูโด พ.. 2526-2549

7. เป็นประธานผู้ตัดสินกีฬายูโดของกรมพลศึกษา พ.. 2525-2550

8. ผ่านการอบรมกีฬายูโดโอลิมปิคสากล 2001

9. ผ่านการอบรมกีฬายูโดโอลิมปิคคนพิการ พาราลิมปิคเกมส์ 2003

10. เป็นประธานผ้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล พ.. 2549 (สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

11. เป็นผู้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล พ.. 2529-2549

 12. เป็นผู้ตัดสินกีฬารักบี้ดีเด่น พ.. 2547

13. เป็นครูผู้สอนศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่าให้กับหน่วยทหารใน ทบ. ดังนี้

กรม. นนร. รอ. (นนร.)

.พัน2 จว.ปราจีนบุรี

.4พัน 2 (ติมอร์)

.พัน.11 รอ. (ซูดาน)

.21 พัน3 รอ.

.2 พัน 3 รอ.

.12 พัน.3. รอ. จว.สระแก้ว

.พัน. 102 รอ.

.31 รอ., .31 พัน.1 รอ.,.31 พัน.2.รอ.,.31พัน.3 รอ. (ทบ.ออสเตรเลียมาฝึกร่วมที่ ร.31รอ.)

.2 พัน.1 รอ. (ในการฝึกคชสีห์ร่วมกับสิงคโปร์)

กรมฝึกรบพิเศษ แก่งกระจาน

.พัน. 15 รอ.

.พัน. 1 รอ.

กรมทหารพรานที่ 12

พล.. 2 รอ.

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9

พัน. . รร. จปร.

กรมทหารราบที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จทบ. สระแก้ว

Name: Senior Colonel Nopakoa Sriboonreang

Birth Date: 19th March 1955

Birth Place: Bang Sue, Dusit District, Bangkok

Education : Padoongsitpittaya High School, Bang Sue, 1970

Commercial – Industrial Technology School (Moobaankru)

Mahasarakam Physical Education College, 1976

Bachelor Of Science In Physical Education, Srinakarintarawiroj University, 1978

Sport Experience & History:

Muay Thai:

– At Present, Member Of Managing Committee Of Kru Muay Thai Association & Teaching Self Defend

– Visiting Scholar & Teaching Ancient Muay Thai At The United States Military Academy (West

At Present: Teaching Melee Combat / Freehand Self–Defense At Muay Thai Teaching Association.

 


เสน่ห์ ทับทิมทอง (Sanae Tubtimtong)

ประวัติ

นายเสน่ห์ ทับทิมทองเกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2501

การศึกษา ก.ศบ พลศึกษา ม.ศว พลศึกษา ปี 2524 รับราชการครู กรมอาชีวศึกษา 2525 – 2550

อดีตนักมวยไทยอาชีพ เริ่มชกเมื่ออายุ 11 – 24 ปี

หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น ทีมชาติไทยชุด ซีเกมส์ อาเชี่ยนเกมส์ ปี 2005 – 2010

ผู้ผู้ก่อตั้ง, ควบคุมดูแล, อบรม, ฝึก สอนเยาวชนไทยในชมรม สยามยุทธ์เพชรบุรี

ประธานผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ กกท. Wmf, Wmc

ผลิตสื่อหนังสือสืบสานศิลปมวยไทย โปสเตอร์แม่ไม้มวยไทย, บันทึกสารคดีมวยไทยทางโทรทัศน์รายการมวยไทยเอกลักษณ์ไทย, ย้อนรอยมวยไทย, ไทยมุง,

คคนต้นแบบเพียงพอ เพื่อพอเพียง, ครอบครัวอุ่นรัก, มวยไทยจิ๋ว, โลกสีขาว ฯลฯ

ภาพยนต์, ออกแบบ, ฝึกซ้อม, ควบคุมการแสดงการต่อสู้, ละครอินจัน ในสิงคโปร์ Beautiful Boxer, Boxing Boys

รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ มวยไทยต้านภัยยาเสพติด จาก พณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (ในขณะนั้น),

คคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

Experience

(Grand Master Sane Tubtimtong: Khan 17 Of Kru Muaythai Association

Start Fight At The Age Of 11 – 24 Years Old. With A Lot Of Fight Experience And Teaching Seminars Around The World, Commissioned By Ministry Of Culture And Sport Authority Of Thailand To Write The Books And Documentaries Of Muaythai Boran.

Received Many Awards For The Work With Television And Film. At Present He Arranges The Cheorography For The Popular Muaythai Live Show Held At Asiatique.

Head Of Thailands Amateur Muaythai Team Coach Sea Games.

Head Of His Won Style/Camp Siamyuth Society Now Spreading Through Out The World,

Teacher Of Kru Eagker Of Greece.

Students List

 1. Piti Wongwun (ปิติ วงศ์วุ่น)
 2. Acting Sub Lt. Wicharn Udomsri (ว่าที่ ร.. วิชาญ อุดมศรี)
 3. Bunpot Itkat (บรรพต อิฐเขต)
 4. Krilas Wannakhaw (ไกรลาส วรรณขาว)
 5. Suphakorn Khunin (ศุภกร คุณนิน)
 6. Weerasak Onkaew (วีระศักดิ์ อ่อนแก้ว)
 7. Asavad Sama (อัศวาด สะมะ)
 8. Worawut Kaewnuna (วรวุฒิ แก้วหนูนา)
 9. Karanwathu Thongchim (การัญวฑูร์ ทองฉิม)
 10. Narudon Wantong (นฤดล วันทอง)
 11. Atipon Saekho (อธิพล แซ่ขอ)
 12. Vorapong Sriphet (วรพงษ์ ศรีเพชร)
 13. Aekkarak Wangchaisri (เอกรักษ์ วังไชยศรี)
 14. Kasidet Juthamart (กษิด์เดช จูทามาตย์)
 15. Thawat Pantip (ธวัช พันทิพย์)
 16. Anothai Klomsire (อโณทัย กล่อมสิริ)
 17. Thorsak Eadsang (ต่อศักดิ์ เอียดสังข์)
 18. Phalakorn Kaewsut (พลากร แก้วสุทธุ์)
 19. Rungroj Nulniam (รุ่งโรจน์ นวลเนียม)

 


Mongkol 8 (Honorary)

รศ.ดร.ไพบูรณ์ ศรีชัยสวัสดิ์

ผศ.ชาญชัย ยมดิษฐ์

 

CHANCHAI YOMDIT

เป็นประธานสาขามวยไทยศึกษา ผู้ก่อสร้างหลักสูตรมวยไทยชั้นสูง ทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก และสอนมวยไทย

ในวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง